DĖMESIO!!

INFORMACIJA  DĖL VAIKO BRANDUMO MOKYTIS PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO IR PRADINIO UGDYMO PROGRAMAS ĮVERTINIMO TVARKOS VILNIAUS MIESTO PSICHOLOGINĖJE-PEDAGOGINĖJE TARNYBOJE 2017 METAIS

Visuotinis mokinių tėvų  susirinkimas (individualūs tėvų , mokytojų, specialistų ir administracijos susitikimai) įvyks sausio 27 dieną nuo 15.00 – 20.00 valandos  nurodytuose kabinetuose.

 

Administracija ir specialistai       Pradinukai     5 kl.     6kl.      7 kl.    8 kl.

 

 

Technologijų darbų paroda

Įpusėjus gruodžiui progimnazijos mokytojų kambaryje vyko 5–8 klasių mokinių technologijų kūrybinių darbų paroda, skirta artėjančioms Kūčių bei Kalėdų šventėms. Joje eksponuojami iš įvairių medžiagų sukurti proginiai atvirukai, suvenyrai, figūrėlės, kalėdiniai vainikai bei žaisliukai.

Visi apsilankę šioje parodoje džiaugėsi mūsų mokinių meniniais gebėjimais ir gražiais, šiltais darbeliais.

Kompiuterinių piešinių paroda

Kaip ir kasmet IT technologijų mokytojai G. Baslyk bei V. Borsak pakvietė mokinius dalyvauti kompiuterinių piešinių konkursuose, skirtuose žiemos šventėms. Penktokų ir šeštokų kūrybiškumui nebuvo ribų! Pasitelkę vaizduotę jie kūrė įvairius personažus, objektus, talpino juos erdvėje, derino spalvas. Nemažai mokinių išbandė savo jėgas, sukurdami iliustraciją pasirinktam eilėraščiui apie žiemą. Mokinių darbai yra eksponuojami parodose "Eilėraščiai apie žiemą" ir "Jau greitai šventės".

Kalėdinės šventės progimnazijoje

Visą gruodžio mėnesį mūsų mokykloje tvyrojo pakili nuotaika. Ir pradinukai, ir vyresnių klasių mokiniai ruošėsi artėjančioms šventėms. Klasės bei koridoriai buvo papuošti šventinėmis dekoracijomis, ant eglučių buvo sukabinti mokinių rankomis pagaminti žaisliukai, o laiškuose, adresuotuose Kalėdų Seneliui, buvo nupieštos ar aprašytos išsvajotos dovanos.

Tačiau daugiausia dėmesio ir laiko reikėjo skirti kalėdiniams vaidinimams ruošti. Vadovaujami auklėtojų bei muzikos mokytojų, mokiniai intensyviai repetavo, mokėsi žodžių, kalėdinių giesmių, kūrė kostiumus.

Prieš pat žiemos atostogas klasėse bei mokyklos salėje vyko daug šventinių renginių, į kuriuos buvo pakviesti tėvai, seneliai, broliai, seserys. Po vaidinimų visi skubėjo į klases, kad galėtų pasidalinti kalėdaičiais, palinkėti gerų metų, pasikeisti dovanėlėmis, susitikti su Kalėdų Seneliu, pasveikinti vieni kitus su artėjančiomis šventėmis.

“Dzūkiškų patrovų” paslaptis

Susipažinti su tautiniu kultūriniu ir kulinariniu paveldu 7a ir 7c klasių mokiniai nuvyko į etnografinę kaimo turizmo sodybą Trakų rajone. Artėjant šventėms ekskursijos dalyviai pagal senovines receptūras gamino kalėdines "dzūkiškas patrovas", suko "auseles" su įvairiais įdarais, kepė kūčiukus. Pašovę į krosnį savo gaminius, septintokai kartu su sodybos šeimininke pasikalbėjo apie Kalėdų šventės tradicijas, papročius, burtus, išsiaiškino, kaip buvo švenčiamos Kalėdos senovėje ir kaip jas švenčiame dabar. Smagiausia edukacinių užsiėmimų dalis buvo kepinių valgymas bei prizai už dalyvavimą konkursuose.

Svečiuose pas pirmokus

Gruodžio 16 dieną 5b klasės mokiniai kartu su auklėtoja svečiavosi 1b klasėje (mokyt. T. Černiavska). Penktokai paruošė kalėdinį vaidinimą, kuriame atsispindėjo senoviniai bei mūsų laikų Kūčių papročiai ir tradicijos. Pirmokėliai liko sužavėti ne tik tuo, ką pamatė, bet ir nuotaika, kurią sukūrė „aktoriai“, bendravimu su vyresniais mokiniais. Pasirodo – tai buvę jų mokytojos auklėtiniai!

Tikiuosi, kad tokie kalėdiniai susitikimai taps mūsų tradicija.

Auklėtoja Karolina Kitkovska

Pasveikinkim vieni kitus!

Nuo seniausių laikų žmonės sveikina vieni kitus. Ir daro tai labai įvairiai – paspausdami ranką, apsikabindami, pasibučiuodami, parašydami elektroninį laišką, išsiųsdami žinutę arba įteikdami tradicinį atviruką. Būtent pastarąjį būdą pasirinko 4a klasės mokiniai. Integruotoje lietuvių ir lenkų kalbos pamokoje (mokytojos L. Šulska, J. Blaževič, R. Denkovska), ketvirtokai ant savo rankomis pagamintų atvirukų dviem kalbomis kūrė ir rašė kalėdinį sveikinimą draugui. Nuoširdūs linkėjimai dar labiau priartino ateinančias šventes.

DĖKOJAME VISIEMS, JAU SKYRUSIEMS PARAMĄ PROGIMNAZIJAI!

Kviečiame mokinių tėvelius, mokytojus, progimnazijos darbuotojus ir visus neabejingus mokyklos gerovei, 2% gyventojų pajamų mokestį skirti mūsų progimnazijai. Jūsų paskirta parama bus išskaičiuota iš praeitais metais valstybei jau sumokėtų mokesčių ir pervesta į mokyklos sąskaitą. Tam reikia užpildyti prašymą. Šis paramos būdas nereikalauja jokių papildomų materialinių išlaidų.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas gali skirti iki 2 proc. pajamų mokesčio dalį vienam ar keliems paramos gavėjams ir (ar) iki 1 proc. – vienai ar kelioms politinėms partijoms.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, pageidaujantis skirti pajamų mokesčio dalį vienetui, pagal LPĮ turintį teisę gauti paramą, ir (arba) įstatymų reikalavimus atitinkančiai politinei partijai, turi užpildyti FR0512 formą.

Tikimės Jūsų paramos ir šiais metais. Mums Jūsų parama labai reikalinga!

Norėdami mums skirti 2% pajamų mokesčio paramą, galite tai padaryti tokiais būdais:

Pirmasis būdas: elektroniniu būdu per mokesčių inspekcijos duomenų bazę http://deklaravimas.vmi.lt/ arba per internetinę bankininkystę (internetiniame banke pasirinkę elektroninį deklaravimą).

Antrasis būdas: galite nuvykti į mokesčių inspekciją (VMI) ir ten užpildyti formos FR0512 (Versija 2) prašymą arba šį prašymą nusiųsti paštu į mokesčių inspekciją (VMI).

Progimnazijos rekvizitai, reikalingi pildant prašymą:

Paramos gavėjo indentifikacinis numeris: 195472315

Paramos gavėjo pavadinimas: Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazija

Nepamirškite užpildyti asmeninių duomenų (1, 2, 3, 4 eilutės), atsiskaitomojo laikotarpio (5 eilutė) bei pasirašyti prašymo apačioje.

Nuoširdžiai dėkojame Jums už palaikymą ir supratimą bei pagalbą gerinant Vilniaus Jono Pauliaus II progimnazijos mokinių ugdymo sąlygas.

Deklaracijas galite užpildyti iki š. m. gegužės 1d.

PARAMOS LĖŠŲ, PROGIMNAZIJOS TARYBOS PRITARIMU, PANAUDOJIMAS

2016 METŲ 2% GPM LĖŠŲ ATASKAITA

Gauta per metus

10.467,46 EUR

Galutinis likutis:

5323,61EUR

Panaudota:

1

Lėšų nurašymas už sąskaitos tvarkymą

6,96 EUR

2

Mokestis už pinigų pervedimą

2,51 EUR

3

Medžiagos klasių remonto darbams

520 EUR

4

Pirmos pagalbos vaistų įsigijimas

207,33 EUR

5

Vertikalios žaliuzės kabinetams ir jų montavimas

2272,88 EUR

6

Interaktyvi lenta su projektoriumi

1965,00 EUR

7

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

225,00 EUR

8

Vaizdo įrašymo įranga

975,00 EUR

 

Panaudota iš viso:

6174,68 EUR

 

Likutis 2016 12 31

5323,61 EUR

 

FONDO „PARAMA RYTŲ LENKAMS“ PARAMA

FONDO „PARAMA RYTŲ LENKAMS“ SKIRTA PARAMA: 22 075, 09 EUR (97 416,00 ZLOTŲ).

ĮSIGYTA: MOKYKLINIAI BALDAI IR MOKYMO PRIEMONĖS.

129 PIRMOKŲ TĖVAMS SKIRTA PARAMA: 118,84 EUR (500 ZLOTŲ) KIEKVIENAM PIRMOKUI.

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PARAMA

SKIRTA 32 000 EUR DALIES VANDENTIEKIO SISTEMOS SKUBIEMS REMONTO DARBAMS ATLIKTI.

PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ TĖVŲ FINANSINĖ PARAMA

PROGIMNAZIJOS TARYBOS 2016-08-31 PROTOKOLINIU NUTARIMU NR. 3 TĖVŲ FINANSINĖ PARAMA-

1 EURAS HIGIENOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI.

GAUTA: 786,00 EUR

PANAUDOTA: 786,00 EUR

MOKINIO KREPŠELIO LĖŠOS PANAUDOTOS PAGAL SĄMATOJE NURODYTUS STRAIPSNIUS.

Žiemos linksmybės

Kas gali būti geriau negu linksmybės su draugais gryname ore, vaišės, susitikimas su Kalėdų Seneliu ir žaidimai ant sniego? O jeigu dar viskas vyksta tą pačią dieną?

Gruodžio 17-ąją 3c klasės mokiniai kartu su tėveliais, broliukais bei seserimis vyko į Trakų rajone esančią Antano Gedvilo sodybą. Trečiokus viliojo įvairios pramogos, kurias norėjosi išbandyti. Jie spiegdami sukosi karuselėje, šaudė iš lankų ir šautuvų, šeimomis varžėsi boulingo turnyre, slydo lynu po vieną ir su draugu, varžydamiesi leidosi rogutėmis nuo kalno. Daugelis pabandė išsilaikyti ant rogučių, pririštų prie karties, kurią suko draugai. Nė vienam nepavyko…

Netikėtai iš tamsaus miško atėjęs Kalėdų Senelis pakvietė vaikus ir tėvelius sudalyvauti estafetėse bei virvės traukimo varžybose. Vakaras baigėsi linksma diskoteka ir skaniomis vaišėmis.